APX
Andrzej Olszewski
KONTAKT
dr inż. mech. ANDRZEJ OLSZEWSKI
ul. SŁONECZNA 45 E
10-709 Olsztyn-Słoneczny Stok

Sprzedaż: apx@apx.olsztyn.pl
tel./fax
kom. 604-550-580

Serwis:
tel.
kom.
APX Andrzej Olszewski
www.apx.olsztyn.pl

Start

Dr inż. mech. Andrzej Olszewski założył firmę w 1992r. i sprzedawał kserokopiarki. Czas ten pozwolił na zdobycie doświadczenia i wiedzy na temat kopiarek, ich sprzedaży, serwisu maszyn, materiałów eksploatacyjnych i urządzeń biurowych marki CANON i BizHub.

Od ponad 18 lat pracuję jako niezależny certyfikowany rzeczoznawca samochodowy, a od ponad 20 lat jestem wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz kosztorysowania napraw. Regularnie jestem z tego tytułu powoływany przez Sądy do sporządzania opinii dotyczących wypadków i wyceny kosztów naprawy i wartości samochodów oraz innych pojazdów. Regularnie uczestniczę w konferencjach i szkoleniach. Posiadam tytuł doktora nauk technicznych z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Przez wiele lat pracowałem dydaktycznie na WNT UWM w Olsztynie.

W mojej pracy stawiam na solidność i rzetelność.  Nie opiniuję wszystkich spraw, z jakimi zgłaszają się klienci. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, przyjmuję tylko te sprawy, które dają szansę na pomyślne rozwiązanie sytuacji.

Dlaczego nie inny rzeczoznawca?

Kilkanaście lat ciągłej pracy i zbierania doświadczeń oraz doskonalenia zawodowego to nie wszystko. W mojej pracy etyka zawodowa nie jest pustym hasłem. W każdej sprawie, z którą mam do czynienia, jestem obiektywny i interesują mnie tylko fakty. Z tego powodu niejednokrotnie jestem zmuszony do odmowy przyjęcia danej sprawy, jeżeli wiem, że nie będę w stanie wydać korzystnej opinii i pomóc klientowi.

 

Dane firmy: APX Andrzej Olszewski, ul. Słoneczna 45 E, 10-709 Olsztyn       Nr konta bankowego w MULTIBANKU: 36114020170000430207358858 

tel. kom.:  604-550-580;  e-mail:  apx@apx.olsztyn.pl